Rail Pravasi Sampark-Met with Vikhroli commuters

#RailPravasiSampark
Met with #Vikhroli commuters, committed to improve #RailPravas, noted their problems, write me ksofficemail@gmail.com
विक्रोळी रेल्वे प्रवाश्यांना भेट दिली, रेल्वे प्रवासातील सुधारणेसाठी वचनबद्ध, त्यांच्या समस्या घेतल्या जाणून, आपल्या सूचना ksofficemail@gmail.com मेल आयडीवर सुचवा