Parliament Energy Committee – Composition

Members from Lok Sabha
Members from Rajya Sabha
S.No. Name of Members Date From
1 Fernandes, Shri Oscar 09/12/2014
2 Jethmalani, Shri Ram
3 Khan, Shri Javed Ali 29/01/2015
4 Mohapatra, Shri Pyarimohan
5 Muthukaruppan, Shri S.
6 Ramalingam, Dr. K.P.
7 Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
8 Sahani, Dr. Anil Kumar
9 Singh Badnore, Shri V.P.
10 Thakur, Smt. Viplove