Mumbai Railway’s 244 Platform Height Raised

Mumbai Railway’s 244 Platform Height Raised to 900 MiliMeter

Height of remaining 173 Platforms will be raised to 900 MiliMeter by Next Diwali

मुम्बई रेलवे चा 244 प्लेटफॉर्म ची ऊंची 900 मिली मीटर पर्यन्त वाढविणयात आलि आहे

पुढच्या दिवाळी पर्यन्त राहीलेल्या 173 प्लेटफॉर्म ची ऊंची 900 मिली मीटर पर्यन्त वाढविली जाणार