More Ghatkopar Local started on the eve of New Year

NewYear Gift to Rail Pravasi of Ghatkopar. 10.35am Ghatkopar CSMT local ( One more Ghatkopar) local started from today:

घाटकोपर रेल्वे प्रवाशांना नवीन वर्षाची भेट. आजपासून सकाळी १०.३५ ची नवीन घाटकोपर सीएसएमटी लोकलची सुरुवात: