Kirit Somaiya given companies list linked with Haschke – Khaitan to ED and CBI

Kirit Somaiya given list of companies liked with Haschke – Gautam Khaitan to ED and CBI.

Click here for the list of companies of Gautam Khaitan

Click here for the list of Companies of Haschke