Hearing Aid 47th Camp, 89 Beneficiaries

#HearingAid 47th Camp, 89 Machines distributed today. Program every Saturday, contact my office on 9869220027.
‘ऐका स्वाभिमानाने’ 47 व्या कॅम्पमध्ये आज 87 मशीनचे लाभार्थी. वरिष्ठ नागरिकांनी मशीनसाठी माझ्या कार्यालयात 9869220027 संपर्क करावे.