Dr. Kirit Somaiya’s Schedule as on 10th April 2016

Dr. Kirit Somaiya’s Schedule as on 10th April 2016

Time 

Program

9.45am Shri. Pravin Dahitule, Sai Vihar Bhandup West Vancya Ghari Janar
10.15am Motinbindu Camp at Ram Nagar, Bhandup West
10.45am Motinbindu Camp at Kanjurmarg East
11.20am Motinbindu Camp at Surya Nagar, Vikroli West
12.00pm Motinbindu Camp at Shivaji Nagar, Govandi
12.10pm LED Bulb Program at Lotus Colony, Govandi
12.30pm LED Bulb Program at PMGP Colony, Mankurd
12.50pm LED Bulb Program at Lallubhai Compound, Mankurd