Aviation Minister assured to improve complex rules of security check at airports for Divyang

In reply to a letter of Kirit Somaiya, Aviation Minister assured to improve complex rules of security check at airports for physically disable / Divyang.
• Divyangs (physically challenged) face many trouble due to the security measures of airports
• Not only this, they also have to remove their electronics limbs
• Kirit Somaiya requested Civil Aviation Minister Ashok Gajapati Raju about various measures to improve the complex rules.
• A committee has been formed to study it.
• Also, care will be taken to ensure that there is no problem with the Divyangs
• विमानतळांवर सुरक्षेच्या जाचक अटींमुळे दिव्यांगांना अनेक त्रासाला सामारे जावे लागतयं
• एवढचं नव्हे तर त्यात त्यांना त्यांचे आधुनिक अवयव (इलेक्ट्रोनिक्स लिम्बसही) काढावे लागतात
• खा. किरीट सोमैया यांनी याबाबत केंद्रीय नागरी विमानमंत्री अशोक गजापती राजू यांना या क्लिष्ट नियम सुधारण्यासाठी काही वेगळ्या उपाययोजना करता येतील का याबाबत पत्राद्वारे विचारले.
• यावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे.
• तसेच या पुढे दिव्यागांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार आहे