4th Ponzy Owner arrested in 2016

‪#‎Ponzy‬ ‪#‎BogusChitFund‬ Scam-now ‪#‎Maitrey‬ Owner ‪#‎Satpalkar‬ arrested Rs.4000 Crore Fraud-4th Ponzy Owner arrested in 2016

My Crusade against Ponzy #Maitrey #Satpalkar arrested now 4th Ponzy #BogusChitFund Boss arrest in row ‪#‎Motewar‬ ‪#‎Bhapkar‬ ‪#‎Bhangoo‬ & Satpalkar

पोन्झी #बोगस#चीट फंड घोटाळा आता मैत्रेय ग्रुप #मैत्रेय चे मालक अटकेत #4000 कोटींचा घोटाळा #2016 मधील बोगस चीट फंड प्रकरणातील 4 था अटकेत

#पोन्झी/बोगस चीट फंडविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या माझ्या लढाईतील मैत्रेय-सत्पाळकर यांना अटक #बोगस चीट फंड घोटाळयातील आरोपी मोटेवार #भापकर #बांगू # सत्पाळकर