12 डब्याची गाडी 15 डब्याची करण्याचा प्रकल्पाला मान्यता

Central Railway Mumbai to implement in phases ₹900 Crore plan Converting 12 coach train to 15 coach train Raising capacity of each train by 25% मुंबईत मध्य रेल्वे चा ₹900 कोटी चा 12 डब्याची गाडी 15 डब्याची करण्याचा प्रकल्पाला मान्यता. प्रत्येक गाडी ची क्षमता 25% नी वाढणार