फसव्य। जाहिराती पासून सावध राहवे

Yojna 1 Yojana 2सध्या पुणे आणि अन्य शहरात 5 लाखात घर…..

सरकारी योजना चे स्वरुप दाखवून गोंधळ होत नाही पहावे

फसव्य। जाहिराती पासून सावध राहवे

Savdhaan House @ Rs.5 lac Aaple Ghar….Be Careful of such Dubious Offers/MisSale presented as Govt Schemes