पहा जय महाराष्ट्र चैनल वर शून्य प्रहर मध्ये किरीट सोमैया यांच्याशी मनमोकळी चर्चा

पहा जय महाराष्ट्र चैनल वर शून्य प्रहर मध्ये किरीट सोमैया यांच्याशी मनमोकळी चर्चा.
Watch Kirit Somaiya interview on Jai Maharashtra Channel