खासदार फंडातून बांधण्यात आलेल्या घाटकोपर भीमनगर परिसरातील समाजकल्याण केंद्राचे उद्घाटन

#SamajKalyanKendra Inauguration at Ghatkopar Bhimnagar
खासदार फंडातून बांधण्यात आलेल्या घाटकोपर भीमनगर परिसरातील समाजकल्याण केंद्राचे उद्घाटन.