आज सकाळी मुलुंड प. येथे ताराबाई मोडक उद्यान आणि राघवेंद्र स्वामी उद्यान मध्ये मॉर्निंग वॉक आणि नागरिकांशी गप्पा.

आज सकाळी मुलुंड प. येथे ताराबाई मोडक उद्यान आणि राघवेंद्र स्वामी उद्यान मध्ये मॉर्निंग वॉक आणि नागरिकांशी गप्पा.
Today visit /morning walk at #TarabaiModakGarden & #RaghvendraSwamiGarden Mulund (W) and interaction with Morning Walkers.