आज सकाळी घाटकोपर पश्चिम येथे 3 गार्डन्स मध्ये व्हिजिट, लोकांशी भेट आणि चर्चा

आज सकाळी घाटकोपर पश्चिम येथे 3 गार्डन्स मध्ये व्हिजिट, लोकांशी भेट आणि चर्चा.
Visited 3 gardens on LBS Road, Ghatkopar west today, met with morning walkers