अजितपवार सिंचन घोटाळा प्रकरण मार्गी लागणार

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणानंतर आता #अजितपवार #सिंचन घोटाळा प्रकरण मार्गी लागणार. घोटाळेबाजांवर कारवाई होणार.